Det var ein gong ...
Det var ein gong ...Lindås er ein gamal stad med mykje historie. På Nedre Lindås finn vi mange av husa som hadde dei viktige funksjonane i bygda og som utgjorde det vi kan kalle sentrum. To av desse husa er det gamle Tinghuset og den gamle doktorbustaden.Vi besøkjer utstillinga i Galleri Gamle Tinghuset og går deretter inn i stova i den gamle doktorbustaden. Her vert det kaffi og ein smakebit av den gamle vestlandsmaten plukkfiskekaker. Vi får høyre dikt av Aslaug Låstad Lygre, som vaks opp i den gamle lensmannsbustaden nokre hus bortom. Historier frå husa vi besøkjer og området her vert formidla undervegs.Tidsbruk: 1,5 - 2 timar

Målgruppe: Grupper, min 10 pers

Pris: Kr 150,- pr pers

Bestilling: Må bestillast seinast to dagar før. Ta kontakt på mobil 9060 0806 eller mail.


Meir info om Lindåsbygda: www.lindasbygda.no

Den gamle doktorbustaden (foto frå 1903)
Det gamle Tinghuset